Maatwerk » Disclaimer

Disclaimer

 

Ten behoeve van de wet- en regelgeving heeft zelfkleuren.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van zelfkleuren.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zelfkleuren.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De op deze website gepresenteerde informatie wordt door zelfkleuren.nl met veel zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW (voor de kleurboeken is dit 9%), en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zelfkleuren.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel zelfkleuren.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zelfkleuren.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van zelfkleuren.nl, welke geen eigendom zijn van zelfkleuren.nl maar zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van zelfkleuren.nl. Hoewel zelfkleuren.nl uiterst selectief is ten aanzien van koppelingen naar andere sites, kan zelfkleuren.nl niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door zelfkleuren.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Zelfkleuren.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.